Geografi-vgs (2013)

Kart på Internett

Oppgave

 1. Bruk nettstedet www.norgeskart.no og finn stedet der du bor. Finn ut om kartet er oppdatert. Mål noen avstander og arealer (se verktøylinja). Finn for eksempel avstanden hjemmefra til skolen. Venstreklikk for hvert målepunkt, avslutt med høyreklikk. Husk at avstanden blir mest nøyaktig dersom du bruker mange målepunkter! Klikk på «Norge i bilder» for å få vertikale luftfoto av området på kartet.
 2. Bruk nettstedet ovenfor og finn Rosendal (Rosendal er i Hordaland fylke). Se også bilde og kart side 14-15 i læreboka! Zoom inn på idrettsanlegget ved utløpet av elva. Bruk funksjonene avstand og areal på verktøylinja, og beregn a) lengden på gressbanen, b) arealet av gressbanen mest mulig nøyaktig. Sammenlign svarene.
 3. Bruk nettstedet Arealis. Gå inn på fanen "Kart" og videre til "Norges geologiske undersøkelse". Se hva som fins av opplysninger om hjemstedet ditt når det gjelder:
  a) Berggrunn
  b) Grusforekomster
  c) Fredede bygninger
  d) Skred
  e) Erosjonsfare (Her: Risiko for tap av jord på dyrket mark.)

Lenker

Arealisdata på nett

Kartgrunnlag fra Statens kartverk

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider