Geografi-vgs (2013)

Repetisjonsoppgaver kapittel 2, bokmål

 1. Lag din egen skisse og beskriv hvordan jordkloden er bygd opp.
 2. Hva var Pangaea, og hvem var opphavet til dette navnet?
 3. Hva er litosfæren?
 4. Hva er en jordskorpeplate, og hvor mange slike plater finnes det?
 5. Hva regnes som årsaken(e) til at jordskorpeplatene beveger seg?
 6. Hva er en midthavsrygg, og hva skjer ved midthavsryggene?
 7. Hvor ligger øya Jan Mayen, og hvordan er den dannet?
 8. Hvor ligger Marianegropa, og hvordan er den dannet?
 9. Hvor ligger Andesfjellene, og hvordan er de dannet?
 10. Hvor ligger Himalaya-fjellkjeden, og hvordan er den dannet?
 11. Hvordan er Island dannet?
 12. Hvordan definerer vi begrepet jordskjelv, og hvordan kan jordskjelv oppstå?
 13. Hva er forskjellen på fokus og episentrum i et jordskjelv?
 14. Hva er en tsunami, og hvordan oppstod den tsunamien som rammet Sørøst-Asia i desember 2004?
 15. Nevn de tre følgene av jordskjelvet i Japan i 2011.
 16. Hva kan forårsake jordskjelv i norske områder?
 17. Hvordan kan vi forklare at et økende antall mennesker årlig omkommer som følge av jordskjelv?
 18. Hvordan kan vulkanutbrudd påvirke klimaet på jorda?
 19. Hva er forskjellen på magma og lava?
 20. Forklar forskjellen på en skjoldvulkan og en sammensatt vulkan.
 21. Hva er «The Ring of Fire»?
 22. Nevn de fire typene utslipp som kan komme fra vulkaner, og som kan forårsake skader i omgivelsene. Gjør nærmere rede for én av dem.
 23. Hva er forskjellen på mineraler og bergarter?
 24. Hva heter de tre hovedtypene av bergarter?
 25. Beskriv bergarten granitt.
 26. Hvordan dannes avsetningsbergarter, og hva kjennetegner denne typen bergarter? Gi noen eksempler.
 27. Nevn to prosesser som kan føre til omdanning av bergarter. Hva er den vanligste omdannede bergarten i Norge?
 28. Hvor finner vi den kaledonske fjellkjeden, og hvordan ble den dannet?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider