Geografi-vgs (2013)

Konkurranse -– indre krefter og landformer

Klassen deles inn i grupper med 3 elever i hver. Hver gruppe lager oppgaver til resten av klassen. I hver oppgave skal de som lager den, finne et sted eller et område i verden der ett av fenomenene under finnes. Antall oppgaver bestemmes etter hvor lang tid dere har til rådighet.

Når konkurransen starter, skal hver gruppe ved hjelp av nettressursen under oppgaven for resten av klassen. Det gjør de ved at de kun viser stedet/området på kartet. Den gruppa som først gjetter riktig, får 1 poeng. Hvem vinner?  

  • fjellkjede
  • dyphavsgrøft
  • vulkan
  • midthavsrygg
  • forkastning
  • søylestrøm
  • jordskjelv
  • de ulike typene av plategrenser

Alternativ 2

Et alternativ er at en oppgave inneholder en beskrivelse av et geofaglig fenomen fra kapittel 2, for eksempel de som er listet opp over. Oppgaven må ikke inneholde begrepet som beskrives, og beskrivelsen må være slik at oppgaven blir litt utfordrende. Gjør deretter det samme som i alternativ 1. Hvem vinner?

Lenker

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider