Geografi-vgs (2013)

Sykloner

Studer nettsiden ”Høytrykkssystemer og lavtrykksystemer” nedenfor og svar på oppgavene.

Oppgave

  1. Trykkforskjeller i atmosfæren er årsak til vind. Vinden blåser fra høytrykk til lavtrykk. Hvorfor blåser ikke vinden rettlinjet men i spiraler, i retning mot klokka, fra høytrykk til lavtrykk på den nordlige halvkule?
  2. Hvordan blåser vinden på den sørlige halvkule?
  3. Hva mener vi med stabile og ustabile luftmasser? Forklar hvorfor lufta oftest blir stabil ved høytrykk og ustabil ved lavtrykk.
  4. Hva er den største vindstyrken som er målt i en tropisk syklon? Hva er årsaken til at vindstyrken kan bli så mye større i en tropisk syklon enn i ”vanlige” lavtrykk på våre breddegrader?
  5. Hva er årsaken til at tropiske sykloner blir svakere og dør ut når de kommer over land?
  6. Hva menes med et blokkerende høytrykk?
  7. Hva er en antisyklon? Figur 7 står som en illustrasjon til teksten om antisykloner. Hvorfor kan ikke dette være bilde av en antisyklon? Sammenlign med figur 2 og forklar hva bildet på figur 7 viser.  
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider