Geografi-vgs (2013)

Menneskeskapt klimaendring

I læreboka sier vi at det skjer en menneskeskapt global oppvarming som følge av utslipp av drivhusgasser til atmosfæren.  Dette gjør vi fordi det er stor grad av enighet blant verdens klimaforsker om dette.  Det fins imidlertid forskere som avviser teorien om at mennesket kan påvirke klimaet.  Hensikten med denne oppgaven er å bli kjent med og eventuelt vurdere ulike kilder til temaet klimaendring.

Oppgaver

 

  1. Hva er CICERO og hvordan er institusjonen knyttet til FNs klimapanel (IPCC)?
  2. Bruk nettstedet til å finne global temperaturøkning de siste 100 år og hva man mener denne økningen skyldes.
  3. Finn ut hva som menes med «tilbakekopling» og «albedo».  Nevn noen tilbakekoplinger som skyldes endret albedo.
  4. Hvem står bak «Klimarealistene»? Hva er tittelen på heftet som de har sendt ut til blant annet alle videregående skoler?
  5. CICERO har kommet med tilsvar til Klimarealistene, se lenken under. Nevn minst et par påstander/forklaringer fra Klimarealistene som imøtegås der.
  6. Diskuter menneskeskapt klimaendring i klassen. Hvilke interessegrupper kan ha ønske om å bagatellisere konsekvensene av fortsette med høye utslipp fra fossile brensler? Har vi noe å tape på å ta i bruk mer «grønn» energi og energieffektivisering i tillegg til redusert forurensning, selv om det ikke skulle være sant at utslipp fra fossile brensler gir farlig global oppvarming?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider