Geografi-vgs (2013)

Repetisjonsoppgaver til kapittel 4, bokmål

 1. Hva er forskjellen mellom vær og klima?
 2. Nevn tre fordeler ved at jorda har en atmosfære.
 3. Hvordan virker havet inn på klimaet?
 4. Forklar hvorfor det blir lavtrykk og høytrykk.
 5. Hva er vind?
 6. Hvorfor blåser ikke vinden i rett linje fra høytrykk til lavtrykk?
 7. Hvordan oppstår pålandsvind en varm sommerdag?
 8. Hvordan oppstår monsunvind?
 9. Hva er passatvind, og hvorfor blåser den fra nordøst på nordlige halvkula?
 10. Forklar hvorfor New York og Roma har så forskjellig klima, selv om de ligger på nesten samme breddegrad.
 11. Hva er fordampning og kondensasjon?
 12. Hvorfor blir det et markert skille (en front) når varme og kalde luftmasser møtes?
 13. Forklar begrepene konvektiv nedbør, frontnedbør og orografisk nedbør.
 14. Hva er okklusjon?
 15. Hva er forskjellen på en varmfront og en kaldfront?
 16. Skriv navnet på fem havstrømmer.
 17. Bruk figuren som viser klimasonene på jorda side 109, og beskriv kort temperert klima og middelhavsklima.
 18. Nevn minst to faktorer som gjør at klimaet i Norge er mildt i forhold til beliggenheten.
 19. Hva er forskjellen mellom innlandsklima og kystklima?
 20. Hvor er det mest nedbør i Norge, og hvor er det minst nedbør?
 21. Hvem var Vilhelm Bjerknes?
 22. Hvordan kan den forventede klimaendringen virke ugunstig på jordbruket i Norge?
 23. Hvorfor vil faren for ras og skred øke i framtidens klima?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider