Geografi-vgs (2013)

Repetisjonsoppgåver til kapittel 4, nynorsk

 1. Kva er skilnaden på vêr og klima?
 2. Nemn tre fordelar med at jorda har ein atmosfære.
 3. Korleis verkar havet inn på klimaet?
 4. Forklar kvifor det blir lågtrykk og høgtrykk.
 5. Kva er vind?
 6. Kvifor blæs ikkje vinden i rett linje frå høgtrykk til lågtrykk?
 7. Korleis oppstår det pålandsvind ein varm sommardag?
 8. Korleis oppstår monsunvind?
 9. Kva er passatvind, og kvifor blæs han frå nordaust på den nordlege halvkula?
 10. Forklar kvifor New York og Roma har så ulikt klima, sjølv om dei ligg på nesten same breiddegraden.
 11. Kva er fordamping og kondensasjon?
 12. Kvifor blir det eit markert skilje (ein front) når varme og kalde luftmassar møtest?
 13. Forklar omgrepa konvektiv nedbør, frontnedbør og orografisk nedbør.
 14. Kva er okklusjon?
 15. Kva er skilnaden på ein varmfront og ein kaldfront?
 16. Skriv namnet på fem havstraumar.
 17. Bruk figuren som viser klimasonene på jorda, og gjer kort greie for temperert klima og middelhavsklima.
 18. Nemn minst to faktorar som gjer at klimaet i Noreg er mildt med tanke på kvar landet ligg.
 19. Kva er skilnaden på innlandsklima og kystklima?
 20. Kvar er det mest nedbør i Noreg, og kvar er det minst?
 21. Kven var Vilhelm Bjerknes?
 22. Korleis kan den venta klimaendringa verke uheldig på jordbruket i Noreg?
 23. Kvifor vil det bli større fare for ras og skred i framtida?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider