Geografi-vgs (2013)

Værobservasjon: SKYER

Oppgaven kan utføres ved at lærer skriver ut flere eksemplar av skyatlaset, som så kan tas med ut i skolegården. Husk at det er bilder på side 1 og en beskrivelse av skyene på side 2. Her står det blant annet om skyene inneholder nedbør, høyde i atmosfæren m.m.

  1. Bruk skyatlaset i nettressursen. Studer skyene du ser på himmelen og prøv å sette navn på dem. Er det nedbør forbundet med denne type skyer?  Hvor høyt i atmosfæren ligger skyene?
  2. I figurer på side 105 i læreboka er det oppgitt skytyper i forbindelse med varmfront og kaldfront. Ser du noen av disse skytypene?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider