Geografi-vgs (2013)

Ressursbruk, miljø og bærekraftig utvikling

I denne oppgaven skal du arbeide med spørsmål som handler om ressurser, miljø og begrepet bærekraftig utvikling. Forkunnskaper: Læreboka side 124-126 om Naturressurser og bærekraftig utvikling. Studer kildeteksten i nettressursen nedenfor og svar på spørsmålene.

Oppgave

  1. Som en innledning kan du studere bildet i læreboka nederst s. 125. Reflekter rundt dette og bærekraftig utvikling.
  2. Betegnelsen bærekraftig utvikling ble innført i sluttrapporten ”Vår felles framtid” fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (Brundtlandkommisjonen) i 1987. Hva var hovedbudskapet i begrepet bærekraftig utvikling?
  3. For å skape bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet jobbe på tre hovedområder: Hvilke er det? Beskriv disse med egne ord. Helt nederst ser du en figur der de tre hovedområdene overlapper hverandre. Forklar denne figuren.
  4. Beskriv også hva bærekraftig utvikling kan innebære i rike land og i fattige land og i forholdet mellom rike og fattige land.
  5. I 2012 var en rekke land på nytt samlet for å diskutere bærekraftig utvikling. Finn ut mer om Rio+ ved å bruke samme nettressurs.

Lenker

FN-sambandet: Hva er bærekraftig utvikling?

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider