Geografi-vgs (2013)

Befolkningsutvikling og urbanisering i Norge

Befolkningsutvikling og urbanisering i Norge

I denne oppgaven skal du studere befolkningsutviklingen, endringer i bosetningsmønsteret og i næringsstrukturen i løpet av de siste 200 årene. Her trenger du en nettressurs med statistikk fra Statistisk sentralbyrå og en figur i læreboka.

Oppgave

  1. Bruk kolonnen i nettkilden som viser Folkemengde i alt og fyll ut i den øverste raden i tabellen nedenfor for de angitte årene.
  2. Bruk nettkilden og fyll inn i tabellen Folkemengden i tettbygde strøk (i prosent) for de samme årene.
  3. Gjør det samme med Folkemengde i spredtbygde strøk (i prosent).
  4. Les av verdier i figuren side 128 i læreboka og fullfør den tredje raden i tabellen.
  5. Studer tabellen du har laget. Kommenter befolkningsutviklingen i Norge, endringer i bosetningsmønsteret og i næringsstrukturen i løpet av disse 200 årene.

 

År

1801

1865

1900

1950

2001

Folkemengde i alt

         

Folkemengde i tettbygde strøk (%)

Folkemengde i spredtbygde strøk (%)

         

Sysselsatte i primærnæringer (%)

82

69

     

Lenker

Tabell: Hjemmehørende folkemengde (Statistisk sentralbyrå, Historisk statistikk)

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider