Geografi-vgs (2013)

Byer og tettsteder i Norge

Bruk de tre kildetekstene under Nettressurser nedenfor og svar på spørsmålene.

Oppgave

  1. Hvilke fylker hadde størst økning og hvilke hadde minst økning i folketallet, i følge tabell 50?
  2. Hvor stor del av Norges befolkning bodde i tettbygde strøk i 2011, ifølge tabell 51?
  3. Hvilke fylker hadde høyere urbaniseringsgrad enn landsgjennomsnittet? Hvilke tre fylker hadde lavest urbaniseringsgrad? Prøv å gi noen forklaringer til forskjeller i urbaniseringsgraden mellom fylkene.
  4. Regn ut hvor stor andel av Norges befolkning som bodde i Oslo tettsted i 1961 og i 2012 (tabell 50)?
  5. Hva er grunnen til at det ikke er oppgitt egne tallverdier for Stavanger og Sandnes i 2011? Hvilke andre byer/tettsteder har hatt en tilsvarende utvikling som Stavanger og Sandnes ifølge tabell 54?
  6. Hvilke byer/tettsteder i Norge har mer enn 100 000 innbyggere?
  7. Finn verdier for alle fylkene i nettressursene og fyll ut tabellen. Det er fint om du kan formulere 2–3 setninger på grunnlag av denne tabellen.

Fylke

Urbaniserings-grad

Antall byer/tettsteder med over 10 000 innbyggere

Østfold

   

Akershus

   

Osv.

   

Lenker

Statistisk årbok: Folkemengd, landareal og folketettleik, etter fylke

Statistisk årbok: Folkemengde i tettbygde og spredtbygde strøk, etter fylke

Statistisk årbok: Tettsteder med minst 10 000 innbyggere. Folkemengde og areal

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider