Geografi-vgs (2013)

Vannkraft og vern av vassdrag - bruk av GIS-verktøy

Kartinnsynet består av en temaliste med karttemaer, kartutsnitt, ulike funksjoner og tegnforklaringer (under temaforklaringer over kartutsnittet). Gjør deg kjent med verktøyet, spesielt funksjonene over kartet. Ved å holde musepekeren over disse vil du se hva de kan brukes til.

Oppgave

  1. Du skal nå studere vassdragsutbygging i Norge. Hak av for kartlaget Vannenergiverk. Forstørr opp slik at du ser deler av landet, f. eks. Sør Norge og deretter Nord Norge. Beskriv det du ser. Finn ditt hjemfylke og hjemkommune, og beskriv det du ser. Du kan flytte deg rundt i kartet ved å bruke funksjonen Panorer. 
  2. Forstørr opp til et mindre område, f. eks. til fylket Sogn og Fjordane. Hak av for Vannmagasin. Beskriv det du ser. Flytt deg rundt til andre områder og andre deler av landet.  
  3. Tabell på følgende lenke gir en oversikt over de største kraftstasjonene i Norge: http://www.nve.no/no/Energistatus-2008/Energiproduksjon/Vannkraftproduksjon/Vannkraftverk/ I hvilke fylker og i hvilke deler av landet ligger disse?  
  4. Kartinnsynet viser også vassdrag som er vernet mot vannkraftutbygging (under Natur og miljø). Hak av for temalaget Verneplan for vassdrag. De vernede vassdragene markeres med blått. Studer først hele landet, finn deretter ditt hjemfylke. Velg ut et av vassdragene og skriv en kort oppsummering om vassdraget. Navnet på vassdraget kommer frem når du har forstørret opp tilstrekkelig. Bruk den siste nettressursen til å finne mer informasjon om vassdraget.  

Lenker

Vassdragsutbygging og vern av vassdrag i Norge kan du studere i et GIS-verktøy (kartinnsyn) på følgende lenke

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider