Geografi-vgs (2013)

Jordbruk i Norge – utvikling og status

I en av nettressursen finner du en artikkel som beskriver endringer i jordbruket de siste årene.

Oppgave

  1. I nettressursen brukes ordene jordbruksbedrift, jordbruksareal og jordbruksareal per jordbruksbedrift. Forklar disse ordene.
  2. Bruk tabell og figur i første nettressurs, og beskriv hvordan antall jordbruksbedrifter (gårdsbruk) har endret seg i perioden fra 2003 til 2013.
  3. Beskriv også hvordan det totale jordbruksarealet i landet har endret seg i samme periode, samt jordbruksareal per jordbruksbedrift. Sammenlign disse og si noe om hva det viser. Sammenlign også med hvordan antall jordbruksbedrifter har endret seg i samme periode.
  4. Viser diagram i siste nettressurs det samme som du kom fram til i oppgavene over? 
  5. Lokalavisa ønsker å skrive noe om dette, og du har fått i oppdrag å skrive en liten notis om det du kom fram til i oppgavene over.
  6. Arealet det dyrkes korn på har også endret seg. Hvordan? Hvilke områder i landet er viktige for kornproduksjon? Diskuter hvorfor kornarealet har endret seg i denne retningen.

Lenker

SSB: Jordbruksareal per jordbruksbedrift, etter fylke. 2012

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider