Geografi-vgs (2013)

Skogbruk i Norge – utvikling og status

I nettressursene under finner du informasjon om skogbruket som du skal bruke til å besvare noen av oppgavene.

Oppgaver

  1. Studer figur side136 i læreboka. Hva viser figuren, og hva betyr det egentlig?
  2. Hva mener vi med produktivt skogareal? Bruk den første nettressursen og ranger fylkene etter hvor mye produktivt skogareal de har. Prøv å gi en forklaring på hvorfor det er noen som har mye skogareal mens noen har lite skogareal. Sammenlign med figur side135 i boka.
  3. Bruk den siste nettressursen (kommunenivå), og finn figur 4 under tabellen for å sammenligne med det du kom frem til i oppgave 2. (Finn for eksempel noen av de fylkene som er øverst på din rangering, og de som ligger nederst.)
  4. Diskuter hvilken betydning skogen kan ha i forbindelse med klimaendringer.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider