Geografi-vgs (2013)

Arealplanlegging

I denne oppgaven skal du jobbe som arealplanlegger i din hjemkommune, og bruke digitale kart og flybilder som et verktøy i planleggingen. Tenk deg at ditt hjemsted i framtiden vil oppleve økt tilflytting. Det vil føre til behov for nye boliger. Du skal planlegge hvor et nytt boligområde skal etableres.

Oppgave

Gå inn på nettstedet «Kart i skolen» under. Hak av grunnkartene Europa og Norge. Forstørr opp og finn hjemstedet ditt. Du kan også gjøre et søk for å finne hjemstedet. Få en oversikt over hva arealene på hjemstedet brukes til. Du kan veksle mellom å bruke topografisk kart og flybilder. Flybilde får du ved å hake av for Norge i bilder (under Grunnkart).

Velg deretter ut to områder der det kan være aktuelt å bygge boliger:

  1. Et område i sentrum av hjemstedet, til bygging av høyhus. Forsøk å finne et område i nærheten av et kollektivknutepunkt (jernbane eller buss).
  2. Et område utenfor sentrum, til bygging av eneboliger.

Vurder alternativene opp mot hverandre, og finn fordeler og ulemper med hvert av dem. Bruk eventuelt de foreslåtte nøkkelordene.

Til slutt velger du et av alternativene og begrunner valget. Sammenlign med resten av klassen.

Nøkkelord: bærekraftig utvikling, verdier i landskapet, drivhusgassutslipp, klimaendringer, jordbruksarealer, matproduksjon, veier, transport, kollektivtilbud, naturinngrep, fortetting, miljø

Lenker

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider