Geografi-vgs (2013)

Inngrepsfrie og villmarkspregede naturområder - bruk av GIS-verktøy

Inngrepsfrie og villmarkspregede naturområder er områder uten tyngre tekniske inngrep. Områdene kan betegnes som urørte naturområder. Tekniske inngrep som reduserer utbredelsen av slike naturområder, er vegbygging, jernbanebygging, vassdragsinngrep, energitransport, aktiviteter i Forsvaret, og aktiviteter innen reiseliv og turisme.

I denne oppgaven skal du jobbe med inngrepsfrie naturområder i Norge ved hjelp av digitale kart i et GIS-lignende verktøy. Gå inn på kartinnsynet i nettressursen og klikk på Åpne kart. Gjør deg kjent med kartinnsynet og de ulike funksjonene som vises i venstre side.

Oppgave

1. Du kan velge mellom følgende kartlag:

    • Inngrepsfri natur 2008
    • Tap av inngrepsfri natur: Tap i perioden 1988–2008, Tap av i perioden 1998–2008 og Tap i perioden 2003–2008. Hvert kartlag er delt inn i tre soner med ulike farger. Hvilke soner er det?    
    • 1 km buffersone

2. Du kan også hake av under Grunnkart, for eksempel kan du få opp flybilder ved å hake av for Norge i bilder

3. Hak først av for kartlaget Inngrepsfri natur 2008. (Tips: for å få frem tegnforklaringen må du slå av og på kartlaget). Studer hele landet og zoom inn til mindre områder. Beskriv det du ser. Hvor i landet er det mest inngrepsfri natur, og hvor er det minst? Diskuter årsaken til dette.

4. Velg deg ut et område og zoom inn så mye at du kan se hvilke tekniske inngrep som gjør at områder ikke kan kalles inngrepsfri natur (tegnforklaringen i venstre side). Flytt deg rundt i kartet. Finn for eksempel veier og kraftlinjer, og studer hvordan de ligger i forhold til den inngrepsfrie naturen. Lag en skisse av dette. Bytt eventuelt også til Norge i bilder (viser flyfoto) NB: det er foreløpig ingen tegnforklaring til kartet.

5. Du skal nå sammenligne ulike fylker. Gjør et geografisk søk på fylkene Troms og Finnmark. Bruk kartlaget Inngrepsfri natur 2008. Beskriv det du ser. Legg på et nytt kartlag ved å hake av for Tap av inngrepsfri natur og velg Tap i perioden 2003–2008. Beskriv det du ser (kanskje du må forstørre opp til et mindre område). Til slutt haker du av for Tap i perioden 1998–2008 og eventuelt tilslutt Tap i perioden 1988–2008. 

6. Gjør et geografisk søk på fylkene Vestfold, Østfold, og Oslo og Akershus, og gjør det samme. Beskriv det du ser og sammenlign med Troms og Finnmark.

7. Finn ditt eget hjemfylke og din hjemkommune. Beskriv.

8. Tenk deg at det skal anlegges en vei eller utføres andre tekniske inngrep i et naturområde som betegnes som inngrepsfri natur. Hvilke konsekvenser får det for området? Tenk deg til hvordan kartet da blir seende ut.

 

Lenker

Inngrepsfrie naturområder i Norge (Direktoratet for naturforvaltning)

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider