Geografi-vgs (2013)

Landskapet der du bor

I denne oppgaven skal du jobbe med problemstillinger knyttet til landskapet i nærmiljøet ditt. Du skal gjøre egne observasjoner og registreringer ute i landskapet. Disse danner grunnlaget for dine refleksjoner og drøftinger som presenteres i en skriftlig rapport. Det er naturlig at rapporten inneholder bilder, kart og andre illustrasjoner Det kan være nyttig å lese og bruke kapitel 3 og kapittel 6 i læreboka.

I denne oppgaven er følgende kompetansemål i fokus (utdrag fra læreplanen for geografi):

Geografiske kjelder og verktøy
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
* lese og bruke kart i ulik målestokk og gjere enkel kartanalyse
* gjere observasjonar og registreringar av geografiske tema på ekskursjon eller feltarbeid og bruke dei til å sjå natur og samfunn i samanheng

Landskap og klima
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
* beskrive naturlandskap og forskjellige kulturlandskap og forklare samanhengar og skilnader mellom dei
* diskutere estetiske og økonomiske verdiar i landskap

Oppgave

Del 1:

  1. Gi en beskrivelse av landskapet (natur- og kulturlandskapet) i nærmiljøet ditt. Hvilke prosesser har formet naturlandskapet og hvilke aktiviteterhar formet kulturlandskapet her? Ta bilder av landskapet og bruk de i rapporten du skal levere.
  2. Finnes det andre typer natur- og kulturlandskap i din hjemstedskommune? Hvilke prosesser og aktiviteter har formet disse?
  3. Er det noen aktuelle konflikter om arealbruk i nærmiljøet ditt? Om slike konflikter finnes: hva går de ut på og hvordan tenker du deg løsningen av dem?
  4. Drøft hvilke verdier som finnes i landskapet i din kommune.

Del 2:

  1. Beskriv utformingen og særpreget til tettstedet der du bor eller som du oftest besøker. Lag en modell eller et kart over ditt lokale tettsted.
  2. Hva mener du er viktig for at et tettsted skal være bra å bo i? Har hjemstedet ditt disse kvalitetene, eller mangler det noe?
  3. Undersøk tettstedsutviklingen på hjemstedet ditt og planer for framtidig utvikling av det ved for eksempel å hente informasjon fra kommunens hjemmeside. Har du kommentarer eller forslag til endringer?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider