Geografi-vgs (2013)

Kampen om arealene -– ulike typer arealbruk i et landskap

I denne oppgaven skal du jobbe med arealbruk og se hvordan det kan være ulike interesser knyttet til et areal.

Oppgave

  1. Les artikkelen i den første nettressursen. Hvilken virksomhet ønsker å etablere seg på Deli-jordet i Vestby, og hva ønsker de å bruke området til? Hvorfor er arealene godt egnet til akkurat dette?
  2. For å finne ut hva arealene brukes til i dag skal du studere flybilder på «Norge i bilder». Bruk den siste nettressursen og finn området som er interessant for varehusbygging, ved å søke på Vestby (Vestby). Under kartlag haker du av under Bakgrunnslag og deretter Stedsnavn. Litt sør for Vestby ligger Deli (kanskje du må zoome litt ut slik at stedsnavn kommer fram). Studer bildet. Hva brukes arealene på Deli-jordet til nå?  Les også den andre artikkelen i Østlandets Blad for å finne ut mer om kvalitetene til disse arealene.
  3. Hvilke verdier inneholder arealene slik bildene viser? Hvilke verdier vil gå tapt dersom arealene skal brukes til varehusutbygging? Hvilke konflikter har oppstått her? 
  4. Du får i oppdrag å finne andre arealer som er mer egnet. Bruk flybildet til dette. Hvor vil du at varehuset skal etableres? Gi en begrunnelse for ditt valg.

Lenker

Østlandets Blad: IKEA etablerer seg i Vestby

Østlandets Blad: – Ikea-jordet i Vestby er matjord av beste sort

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider