Geografi-vgs (2013)

Endringer av landskapet

I denne oppgaven skal du arbeide med bilder som viser hvordan steder og landskaper i Norge har endret seg over tid.

Forkunnskaper: Læreboka side 164-166

Oppgave

  1. Velg deg ut to fylker (ditt hjemfylke og et fylke som ligger et helt annet sted i landet). Velg deretter et sted i hvert fylke og klikk deg inn på dette.
  2. Alternativt kan elevene i klassen deles inn i grupper og fylkene fordeles på gruppene.
  3. Studer bildene på de to tidspunktene og beskriv det du ser.
  4. Beskriv endringene som har skjedd og vurder hvilke aktiviteter i samfunnet som har gitt denne endringen.  Reflekter rundt denne endringen.
  5. Bruk figuren nederst side 164 i læreboka og plasser stedet inn på denne linja på de to tidspunktene. Kommenter. Har graden av menneskelig påvirkning vært stor eller liten?
  6. Gjør det samme for det andre fylket.

 

Lenker

Norsk institutt for skog og landskap: Tilbakeblikk

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider