Geografi-vgs (2013)

Befolkningsutvikling (Globalis)

Nettstedet Globalis, inneholder kart og tall fra FN-statistikken. Finn landene i oppgavene under ved hjelp av nettstedet Globalis. Plasser dem eventuelt på et blindkart over verden. 

Oppgave

  1. Sett opp en rangert liste med folketall i de 15 folkerikeste landene i verden i følge Globalis. Er det noen forskjell hvis du sammenlikner med tabellen side 196 i læreboka ?
  2. Finn de 15 landene med høyest samlet fruktbarhetstall (barnetall per kvinne). Hvor ligger landene hovedsakelig?
  3. Finn de 15 landene med lavest samlet fruktbarhetstall. Hvor ligger landene hovedsakelig?
  4. Hvilke land har samlet fruktbarhetstall over 6 i følge Globalis ? Sammenlikn med kart i læreboka side 203. Hvilke land har fruktbarhetstall over 6 begge steder ?
  5. Se under «Utdanning» andelen jenter som får grunnskoleutdanning. I læreboka blir det hevdet at det er en sammenheng mellom barnetall og jenters utdanning. Ser dette ut til å være tilfellet?
  6. Se på tabellen som viser befolkning over 60 år. Se på prosentandelen i 2010 og deretter 2030. Hvordan kan vi si at «eldrebølgen» blir et globalt fenomen?

Lenker

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider