Geografi-vgs (2013)

Flyktninger

Oppgave

  1. Bruk nettstedet til Flyktninghjelpen. Klikk på lenken under globusen, og studer de siste tallene i «Flyktningregnskapet». Forklar kortfattet årsaken til de største dagsaktuelle flyktningstrømmene i verden.
  2. Bruk lenken til Statistisk sentralbyrå og finn ut fra hvilke land det kommer flest flyktninger til Norge. Finn noen årsaker til at folk har flyktet fra disse landene.
  3. Foreta en eventuell oppdatering av de viktigste landene på kart side 224 og tabell side 227 i læreboka ved hjelp av nettstedene under.

Lenker

SSB Befolkningsstatistikk. Personer med flyktningbakgrunn

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider