Geografi-vgs (2013)

Befolkningsstruktur og eldrebølge

Formålet med denne oppgaven er å bli kjent med endringer i befolkningsstrukturen i Norge, og sammenlikne Norge med noen andre land i Verden. Bruk nettstedet til US Census Bureau og finn befolkningspyramidene. (Velg «Population Pyramid Graph».)

Oppgave

  1. Se på Norge året 1950: Forklar størrelsen på aldersgruppene 0-4 og 15-19.
  2. Norge 1995: Hvilke aldergrupper er størst? Når er disse født? Hvordan er størrelsen på din egen aldersgruppe?
  3. Se på dagens pyramide. Hvordan er din egen aldersgruppe? Hvilke to andre grupper er store, og når er disse personene født?
  4. Kommenter alderspyramiden slik den ser ut til å bli i år 2050. Hvilke problemer kan en slik aldersstruktur medføre?
  5. Studer befolkningspyramiden til Japan, i dag. Les artikkelen om Japan under. Hvilke tiltak beskrives i artikkelen ? Disse tiltakene foreslåes brukt i eldreomorgen, også i Norge. Hva mener du om en slik utvikling ?
  6. For å se noen andre typer pyramider, kan du kommentere og eventuelt forklare utseendet til følgende eksempler:

A: Frankrike og Tyskland, 1950 (aldersgruppen 30-34 år).

B: Russland (aldersgruppen 65-69 år, levealder)

B: Kuwait, Qatar eller Forente Arabiske Emirater

C: Afghanistan (fase i den demografiske overgangen?)

Lenker

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider