Geografi-vgs (2013)

Flytting mellom landsdeler

Bruk nettressursen under og gjør oppgaven.

Oppgave

  1. Åpne lenken og gå til Tabeller. Finn tallene for flytting mellom landsdeler i Norge. Lag en tabell (matrise) som viser bruttoflyttingen fra landsdel til landsdel.
  2. Regn ut noen nettotall (eller finn dem på nettressursen!). Nettoflytting er differensen i flyttestrømmene mellom to og to landsdeler. Sammenlign tallene med bredden på pilene på figuren side 230 i læreboka, og se om du kan si noe om eventuelle endringer i flyttemønsteret.
  3. Hvorfor sier nettotall lite om hvor mange som flytter, og hvorfor kan vi med rette hevde at en «nettoflytter» ikke eksisterer?

Lenker

SSB: Befolkningsstatistikk. Innenlandske flyttinger, 2010

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider