Geografi-vgs (2013)

Levealder

Oppgave

  1. Hvordan er levealder definert? Finn de 10 landene som har høyest levealder for kvinner og for menn. Diskuter noen årsaker til at kvinner har høyere levealder enn menn.
  2. Se tabellene for forventet levetid i ulike yrker. Hvilke yrker er det som har høyest levealder, og hvilke har lavest? Diskuter mulige årsaker til forskjellene som kommer fram i tabellen.
  3. Se lenken til artikkelen i Samfunnsspeilet, der levealder og yrke diskuteres nærmere. Tallene i tabell 4 og 5 (nederst i artikkelen), som viser forventet levetid etter fylte 62 år og etter fylte 67 år, er viktige når framtidas pensjonsutgifter skal beregnes. Hvorfor? Diskuter noen prinsipper du/dere syns er viktig eller rettferdig når det gjelder pensjon ut fra yrke, levealder, antall yrkesaktive år etc.

Lenker

Forventet levealder i andre land kan du finne her

Jens-Kristian Borgan: «Prester og fysioterapeuter lever lengst» i Samfunnsspeilet 3/2004

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider