Geografi-vgs (2013)

Repetisjonsoppgaver til kapittel 8, bokmål

1      Hvor mange mennesker lever i ekstrem fattigdom i verden?

2      Hva mener vi med betegnelsen levekår?

3      Hvilke tre kriterier brukes i FNs «Human Developement Index»?

4      Nevn noen viktige kjennetegn på et u-land.

5      Forklar hva som ligger i betegnelsene MUL-land og NIC-land. Nevn noen NIC-land.

6      Hvorfor har mange u-land så stor utenlandsgjeld?

7      Forklar kort hva moderniseringsteorien går ut på.

8      Forklar kort hva avhengighetsteorien går ut på.

9      Hvilke typer bistand har Norge engasjert seg mest i?

10    Hva menes med bilateral bistand?

11    Hvordan kan bistand også gi økonomisk gevinst til giverlandet?

12    Forklar hva som ligger i begrepet globalisering.

13    Hvordan har utviklingen innen kommunikasjon virket inn på globaliseringen?

14    Forklar hva vi mener med diffusjon i geografi, og gi et eksempel som viser hvordan det skjer.

15    Hvordan virker transportkostnadene på lokalisering av arbeidsintensiv industri, for eksempel produksjon av fiskefileter?

16    Hvordan har lokaliseringen av tekstilindustrien endret seg på verdensbasis?

17    Hva er den viktigste råvaren for tekstilindustrien, og hvor produseres den?

18    Hva er produksjonsstøtte, arealstøtte og eksportstøtte? Hvordan virker de på handelen med landbruksprodukter?

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider