Geografi-vgs (2013)

Kakao og barnearbeid

Denne oppgaven er en modifisert utgave av arbeidsoppgave nr. 9 side 251 i læreboka.

Oppgave

  1. Hvilke land er de største produsenter av kakaobønner?
  2. Hvilke større sjokoladeprodusenter har vi i Norge?
  3. Det har vært en del diskusjon om barnearbeid i råvarelandene. Hva er FNs definisjon på barnearbeid? Diskuter og gi eksempler på at barns arbeid i noen tilfelle kan sees på som positivt selv om det omfattes av FNs definisjon av barnearbeid.
  4. Se på nettstedet til «Sjokoladeforeningen». Hva sier produsentene om forholdet til kakaobøndene og til barnearbeid (samfunnsansvar)? Se videre lenke til artikkel om kakao og barnearbeid. Hvordan imøtegår produsentene kritikken?
  5. Hva er  «Fairtrade»? Er barnearbeid nevnt i Fairtrade-standardene?  Prøv å finne ut om noen sjokolademerker er Fairtrade-merket i Norge i dag.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider