Geografi-vgs (2013)

høstingslandskap,

landskap der det høstes av det landskapet har av ressurser. Seterdrift, reindrift, slått og husdyrbeite er eksempel på ressursutnyttelser som har formet høstingslandskap.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider