Geografi-vgs (2013)

indre differensiering,

brukes om arealbruken i byer, bystrukturen, der ulike typer bebyggelse er atskilt ut fra form og funksjon. For eksempel finnes industri i bestemte soner eller sektorer, mens boligbebyggelsen finnes i andre soner og sektorer, ofte inndelt etter sosial lagdeling i byens befolkning og ulike boligformer som villabebyggelse og blokker.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider