Geografi-vgs (2013)

lyngheier,

kulturbetinget naturtype, med røsslyng som den viktigste art, har i flere tusen år blitt brukt som husdyrbeite. Lyngheier finnes på Europas atlanterhavskyst fra Portugal i sør til Finnmark i nord. Lyngheier er dannet og blir opprettholdt ved regelmessig sviing og beiting. Når slik virksomhet opphører vil lyngheier gro igjen med busker og trær.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider