Geografi-vgs (2013)

randsone,

overgangssone mellom dyrket mark og skog, vann eller bekk med arter fra åker og eng og viltvoksende arter av gras, urteplanter, busker og enkelttrær.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider