Geografi-vgs (2013)

stedsanalyse,

skal kartlegge hva stedet inneholder av ressurser og hvilke verdier som er knyttet til ressursene. Den skal også kartlegge hvordan ressursene brukes og forvaltes og gi grunnlaget for en planlegging for framtiden. En stedsanalyse skal gi kunnskaper om et steds historie, dagens situasjon og framtidsmuligheter, og gi grunnlaget for en helhetlig forståelse av stedet.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider