Geografi-vgs (2013)

bruttonasjonalproduktet (BNP),

verdien av all økonomisk aktivitet i et land. Et høyt BNP per innbygger koples vanligvis sammen med et høyt velferdsnivå, men det sier ikke alt om levekårene i et land. Derfor er det utviklet egne levekårsindekser og utviklingsindekser (se dette).
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider