Geografi-vgs (2013)

Målestokken på kartene side 15 i læreboka

01.09.2014

Karttypene som er illustrert side 15 i læreboka, er blitt nedfotografert, slik at målestokken blir mindre enn det den er på originalkartene. Gjengivelsen gjør derfor at målestokken blir ca. 1 : 70 000 på det øverste kartet og ca. 1: 7000 på det nederste. Rutenettet på kartet i målestokk 1: 50 000 skal være på 2 cm x 2 cm, dvs 1 km x1 km, men i boka er rutenettet forminsket slik at sidene blir ca 1,5 cm. Vi beklager at kartene på side 15 derfor framstår med feil målestokk.

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider