Geografi-vgs (2013)

Flom på Østlandet i mai 2013

27.05.2013

Kombinasjon av mye nedbør og snøsmelting i fjellet førte igjen til flom og jordskred mange steder på Østlandet, bare to år etter skadeflommen i pinsa 2011 (se «Nyhetsarkiv»). Flom i dette omfanget starter gjerne voldsomt og dramatisk øverst i vassdragene, mens den «stille flommen» kommer etter mange dager lengst nede i vassdraget. Se bilder fra flommen her:

http://www.vg.no/bildespesial/spesial.php?id=10325

 

Kvam i Gudbrandsdalen

Også denne gang ble Kvam i Gudbrandsdalen svært hardt rammet.  Bebyggelsen i Kvam ligger på en elvevifte dannet av Veikleåa, vanligvis en beskjeden sideelv til Gudbrandsdalslågen.  På elvevifta deler den seg i to mindre løp. Men Veikleåa har et ganske stort nedbørfelt oppe i fjellet, uten store vann som kan samle opp og forsinke avrenningen. Ved store nedbørsmengder kommer derfor alt vannet samtidig ned i Veikleåa. De store vannmassene og jordskred fra skråningene gjør at elva graver seg nye løp. Det er avsetninger av løsmasser fra slike flommer som har bygget opp elvevifta som Kvam ligger på, men det er de samme flommene som nå ødelegger hus og hjem til menneskene som har bosatt seg på elvevifta. Omfattende flomsikring må til for at deler av Kvam skal bli trygg å bygge på, og det diskuteres også om spesielt utsatte områder må fraflyttes.

Studer vassdraget og nedbørfelt her (NVE har også sider som viser online vannføring på bestemte målestasjoner):

http://atlas.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=NVEAtlas

 

Dramatisk reportasje

Dristig eller dumdristig? TV2 sitt team tok sjanser i Kvam, se reportasje:

http://www.tv2.no/play/nyheter/innenriks/her-redder-den-lokale-bonden-tv-2-teamet-720884.html?page=2

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider