Geografi-vgs (2013)

Kapittel 1 Geografifaget

Kart er det viktigste hjelpemidlet i geografi. Her arbeider elever ved Lillestrøm videregående skole med berggrunnskart både på papir og data.Kart er det viktigste hjelpemidlet i geografi. Her arbeider elever ved Lillestrøm videregående skole med berggrunnskart både på papir og data.Foto: Helene Eide

Dette kapitlet introduserer geografifaget og omtaler kart og geografiske informasjonssystemer som er viktige hjelpemidler i arbeidet med geografiske problemstillinger.

Kapitlet dekker følgende kompetansemål i læreplanen:

Under «Geografiske kilder og verktøy»:

    • lese og bruke kart i ulik målestokk og gjøre enkel kartanalyse
    • bruke digitale kart og geografiske informasjonssystemer (GIS)
    • finne fram til og presentere geografisk informasjon ved å lese og vurdere tekst, bilde og statistiske framstillinger fra digitale og andre kilder gi oversikt over geografiske hovedtrekk, som elver, innsjøer, fjell, byer og land nasjonalt og globalt

Hva er et GIS-kart?

 

 

 

 

Lenker

Google Earth: last ned program, og zoom deg inn på satellittbilder, kart, bilder mm fra hele verden

Mer om Geografiske informasjonssystemer (GIS):

Et eksempel på temakart: Bosettingsmønsteret i Norge

Turistforeningen har et godt kart, som er fint til turplanlegging

Test deg selv: Karttester fra hele verden (engelsk)

Lytt til kapittelet

Viktige begreper

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider