Geografi-vgs (2013)

Kapittel 2 Indre krefter og de store landformene på jorda

Jorda fotografert mot en bakgrunn av stjerner. Jordas utseende er i langsom forandring.Jorda fotografert mot en bakgrunn av stjerner. Jordas utseende er i langsom forandring.Foto: CORBIS / Matthias Kulka / zefa

Kapitlet dekker følgende kompetansemål i læreplanen:

Under «Landskap og klima»:

  • gjøre greie for hvordan jorda er oppbygd, hovedtypene av bergarter og hvordan de blir dannet
  • forklare hvordan indre og ytre krefter former landskap, og kjenne igjen typiske landformer i Norge
  • drøfte årsakene til naturkatastrofer i verden og hvilke virkninger de har på samfunn som blir rammet

Fjellkjededanning

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenker

Side som viser overvåkningen av Åkneset og to andre skredutsatte fjell i samme område i Møre og Romsdal.

Åknes - nasjonalt senter for fjellskredforskning

FILM: Geologi. Tar blant annet for seg de tre hovedgruppene av bergarter

Verdens skarpeste bilde av verdens høyeste fjell

Norges eldste fjell? Uti naturen 4. mai 2010

ANIMASJON: "Bergartene" av Kåre Kullerud og Øivind Dokken

ANIMASJON: "Platetektonikk" av Kåre Kullerud og Øivind Dokken

Nyheter og fagstoff innenfor geofag tilrettelagt for skolen og allmennheten forøvrig

Geoleksi - et geologisk leksikon med 10 000 oppslagsord og ca. 1000 bilder

Norsk side med kart som viser de siste jordskjelv i Norden

Meget god og innholdsrik hjemmeside fra det amerikanske geologiske institutt som viser jordskjelv i hele verden"

Platedrift

Teorien om platedrift er så og si enerådende når det gjelder å forklare bevegelsene i jordskorpa. Men den norske professoren Karsten Storetvedt har en alternativ forklaring på hvordan fjellkjeder og store havdyp dannes. Du kan lese mer om dette på hans hjemmeside.

Lytt til kapittelet

Viktige begreper

Da Norge var et tropeland

Norskehavet og Nordatlanteren
Utdrag fra GPlates ved Per Byhring, Forskningno/Youtube

Se en animasjon av hvordan Norskehavet og Nord-Atlanteren har utviklet seg gjennom 200 millioner år:

Hvor varmt er det i jordas sentrum?

tverrsnitt av jorda
Image credit: NASA/JPL-Université Paris Diderot - Institut de Physique du Globe de Paris

I denne artikkelen får du svar:

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider