Geografi-vgs (2013)

Kapittel 4 Vær og klima

Sommerkveld på Hillesøy i Troms. Mye av Norge ligger utsatt til for storm og uvær, men opplevelsen blir da ekstra fin når været viser seg fra sin beste side!Sommerkveld på Hillesøy i Troms. Mye av Norge ligger utsatt til for storm og uvær, men opplevelsen blir da ekstra fin når været viser seg fra sin beste side!Foto: Caroline Ludvigsen

Kapitlet dekker følgende kompetansemål i læreplanen:

Under «Landskap og klima»:

  • gjøre greie for globale hav- og luftstrømmer og forklare hva de har å si for klimaet
  • gjøre greie for forhold som bestemmer vær og klimaforhold i Norge
  • drøfte årsaker til naturkatastrofer i verden og hvilke virkninger de har på samfunn som blir rammet

Under ”Geografiske kilder og verktøy”:

  • finne fram til og presentere geografisk informasjon ved å lese og vurdere tekst, bilde og statistiske framstillinger fra digitale og andre kilder

Global sirkulasjon

Hvordan oppstår et lynnedslag?

Solgangsbris

Konvektiv nedbør

Oppvelling

  

 

 

 

 

 

Lenker

Været for Norge og verden fra Meteorologisk institutt og NRK

forskning.no: Multimedia om jordas klima

forskning.no: Multimedia om havstrømmer

yr.no: Flo og fjære

Oktoberflommen

«Oktoberflommen» (2014) gjorde stor skade mange steder på Vestlandet. Klimaendring vil gi enda mer ekstremvær i Norge i framtiden. Veier, bygninger og avløpssystem må lages slik at de tåler mer unormalt kraftig regn, og nybygging må ta hensyn til fare for flom og skred. Dette kalles klimatilpasning, og det vil kreve mye planlegging og mye penger.

Jetstrøm, «omegahøytrykk» og opphopning av lavtrykk

Mens store deler av midtre og nordlige deler av Norge har fått rekordlite nedbør i vinteren 2014, har regnet pøst ned over Storbritannia og ført til ødeleggende flom over store områder. Selv om det er unormalt store forskjeller i nedbørsmengde denne vinteren, er det ikke uvanlig med en «låst» værsituasjon over en lengre periode.

Se video om den nordlige jetstrømmen

Jetstrømmen og periodiske svingninger i trykksystemene over Atlanteren kan forklare hvorfor noen vintre hos oss har lange kuldeperioder, mens andre vintre har lange perioder hvor det er mildt og regnvær selv i indre deler av Sør-Norge. Finn ut mer om et av meteorologiens mest spennende tema her:

NRK: 12000 fryktes døde på Filippinene

Lytt til kapittelet

Viktige begreper

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider