Geografi-vgs (2013)

Kapittel 5 Ressurser, næringsliv og bosetning i Norge

Tradisjonell og moderne ressursbruk. I bakgrunnen er Gullfaks B-plattformen på slep i Vatsfjord i Rogaland.Tradisjonell og moderne ressursbruk. I bakgrunnen er Gullfaks B-plattformen på slep i Vatsfjord i Rogaland.Foto: Husmo-foto

Kapitlet dekker følgende kompetansemål i læreplanen:

Under «Ressurser og næringsvirksomhet»:

  • gjøre greie for ressursbegrepet og diskutere hva som ligger i begrepet bærekraftig ressursutnytting
  • gi eksempler på og sammenligne ulike former for arealbruk i Norge
  • drøfte miljøkonsekvenser i norske og samiske samfunn av bruk og inngrep i naturområde
  • gi eksempler på hvordan en har utnyttet ressursene i Norge og drøfte hvordan endringer i næringsstrukturen har påvirket lokalisering og bosettingsmønster

Bosetning

Kraftverk

Oljefeller

Oppvelling

Lenker

Bellona har mye stoff om ressursbruk og miljø

En samling aktuelle temaer blant annet om ressurser og næringsliv fra regjering og departementene

Norges Naturvernforbund har en egen side med mange aktuelle temaer, blant annet vassdragsvern, energi og klima, fiskeri, områdevern og arealsaker og skog

Miljøstatus har ulike tema, miljøtall og kart

Petroleumskartet viser våre petroleumsfelt og har informasjon om de ulike feltene

Lytt til kapittelet

Viktige begreper

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider