Geografi-vgs (2013)

Kapittel 6 Landskap og arealbruk

De fleste landskaper er påvirket av menneskelige aktiviteter. Det urørte naturlandskapet er sjelden å se. Studerer vi bildet fra en av nasjonalparkene våre, Rondane, ser vi flere spor etter mennesker. Kan du beskrive aktivitetene som har dannet dette landskapet?De fleste landskaper er påvirket av menneskelige aktiviteter. Det urørte naturlandskapet er sjelden å se. Studerer vi bildet fra en av nasjonalparkene våre, Rondane, ser vi flere spor etter mennesker. Kan du beskrive aktivitetene som har dannet dette landskapet?Foto: Helene Eide

Kapitlet dekker følgende kompetansemål i læreplanen:

Under «Landskap og klima»:

  • beskrive naturlandskap og forskjellige kulturlandskap og forklare sammenhenger og forskjeller på dem
  • diskutere estetiske og økonomiske verdier i landskap

Under «Ressurser og næringsvirksomhet»:

  • gjøre greie for ressursbegrepet og diskutere hva som ligger i begrepet bærekraftig ressursutnytting
  • gi eksempler på og sammenligne ulike former for arealbruk i Norge
  • drøfte miljøkonsekvenser i norske og samiske samfunn av bruk og inngrep i naturområder

Jordbrukslandskap i forandring

Lenker

Dokumenterte endringer i landskapet over tid

Miljøforvaltningen i Norge har artikler om kulturminner, naturområder og friluftsliv, samt digitale kart i et kartinnsyn

Et kulturlandskap i endring

Direktoratet for naturforvaltning har artikler om friluftsliv, naturområder, arealbruk og arealplanlegging, og en rekke digitale kart i et kartinnsyn

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider