Geografi-vgs (2013)

Utgått

Lenker

Dokumenterte endringer i landskapet over tid

Miljøforvaltningen i Norge har artikler om kulturminner, naturområder og friluftsliv, samt digitale kart i et kartinnsyn

Et kulturlandskap i endring

Direktoratet for naturforvaltning har artikler om friluftsliv, naturområder, arealbruk og arealplanlegging, og en rekke digitale kart i et kartinnsyn

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider