Geografi-vgs (2013)

Utgått

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenker

Gapminder viser sammenhenger mellom blant annet økonomiske variable og befolkningsutvikling

Globalis visualiserer FN-statistikk på kart og gir deg rankinglister over land for forskjellige variabler

Omfattende informasjon om flyktninger og internt fordrevne finner du på nettstedet til Flyktninghjelpen

Statistisk sentralbyrå har norsk og internasjonal befolkningsstatistikk

«Verdens befolkning akkurat nå» Se simulering av befolkningsveksten

Lytt til kapittelet

Viktige begreper

Befolkning og befolkningsutviklin

Befolkningsutvikling

Vi minner om at Statistisk Sentralbyrå har innholdsrike sider med oppdatert informasjon om Norges befolkningsutvikling, og lenker til sider om verdens befolkning. Her er også befolkningspyramiden for Norge animert fra 1846 fram til i dag.

Byrået har også en temaside med nøkkeltall om innvandring. Når det gjelder flyktningsituasjonen, og flyktningstrømmen til Europa, har Flyktninghjelpen oppdatert og aktuell informasjon. Tall vedrørende asylsøkere i Norge er best tilgjengelig i på UDIs statistikk.

Fosfor og global matvarekrise

Nygårdshaug artikkel
Frem til nå har klimaendringene skapt de store overskriftene. Men hovedproblemet – en overbefolket klode – er blitt fortiet, skriver Gert Nygårdshaug. FOTO: CHINA DAYLI

Forfatteren Gert Nygårdshaug minner oss på at mange jordbrukseksperter er bekymret for de begrensede  reservene av nødvendig fosfor til gjødsling i jordbruket.  Nygårdshaug reiser også kritiske spørsmål ved rollen de religiøse trosretningene spiller når nasjoner skal iverksette tiltak innen familieplanlegging. Les mer:

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider