Geografi-vgs (2013)

Utgått

Lenker

Globalis visualiserer FN-statistikk på kart og gir deg rankinglister over land for forskjellige variabler

Global er en offisielle portal for nord-sør-informasjon

Informasjon blant annet om norsk bistand finner du hos Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

FN-sambandet: Et uavhengig og landsdekkende informasjonssenter som sprer kunnskap om FN for å skape interesse for og debatt om internasjonale forhold

Fair Trade Norge er et nettverk av selvstendige firmaer som arbeider for rettferdig handel basert på solidaritet, menneskeverd og konkurransedyktige prinsipper

Gapminder viser sammenhenger mellom økonomiske variable og levekårsindikatorer

Lytt til kapittelet

Illustrasjoner

Viktige begreper

Norsk bistandspolitikk

Bistandspolitikk
Norge yter bistand til mer enn halvparten av alle land i verden. Alle landene som er farget på kartet mottar økonomisk bistand fra Norge.

Hvorfor er Brasil på toppen som mottagerland? Hvorfor mottar et land som Kina økonomisk bistand fra Norge? Les mer om norsk bistandspolitikk og mulige endringer her:

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider