Geografi-vgs (2013)

Rettigheter

Alle rettigheter til http://geografi-vgs.cappelendamm.no/index.html  (både helheten og delene) blir forvaltet av
Cappelen Damm AS. Utnyttelsen og bruken av stoffet (illustrasjoner, tekst,
fotografier mv.) er blant annet regulert av åndsverkloven og
markedsføringsloven.

Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle
avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Elektronisk (digital) kopiering som
ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt.

Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres
med Cappelen Damm. Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt
og/eller avkrevd erstatning.


Forfattere: Helene Eide, Odd-Ivar Johansen, Arne Helge
Øverjordet

Redaktør: Arnt-Erik Selliaas

Design: Kjartan Haugen, MBYK Er dette riktig?

Programmering: Ravn Webveveriet AS


Ansvarlig for sidene er Cappelen Damm AS

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider