Geografi-vgs (2013)

Flere nettressurser til kapittel 6

Lenker

Maridalens Venner har et informativt nettsted om jordbrukets kulturlandskap

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Temasider for Landbruks- og matdepartementet

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider