Geografi-vgs (2013)

Flere nettressurser til kapittel 7

Lenker

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Antirasistisk senter har stoff og flere lenker angående flyktninger og innvandrere

Framtiden i våre hender har aktuelt stoff om matforsyning og miljø i hele verden

Historie og aktuelt stoff om kvenene

Hovedsiden til FNs høykommissær for flyktninger

Informasjon om befolkning og helse i alle verdensdeler

Internasjonal migrasjon, mye statistikk samt regionale og globale analyser

Kirkens Nødhjelp har aktuelt stoff om flyktninger

Oversiktsside som viser vei til befolkningsstatistikk og de ulike FN-organisasjonene som arbeider med befolkning og befolkningsutvikling

Sametingets hjemmeside har stoff om samer i Norge

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider